Miksi olen ehdolla eduskuntaan 2023?

Maailmalla eletään nyt epävakaita aikoja ja tulevina vuosina Suomen eduskunta joutuu tekemään paljon päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän ja lastemme tulevaisuuteen merkittävällä tavalla. Koen, että minulla on paljon osaamista ja annettavaa tulevaan päätöksentekoon etenkin kolmesta näkökulmasta:

 
Tärkein asia ensi kaudella on 

Turvallisuus

Olen käynyt maanpuolustuskorkeakoulun ja työskennellyt pitkään rajavartiolaitoksen palveluksessa nimenomaan itärajalla. Suomen tulee varautua sotilaallisesti ja huolehtia omasta maanpuolustuksesta senkin jälkeen, kun olemme NATOn jäseniä. Itämeren ja arktisten alueiden painopiste geopolitiikassa tulee kasvamaan ja kehittymään tulevaisuudessa. Meillä on siinä avainrooli ja samalla meidän on profiloitava itsemme sotilasliitto NATOn parhaana jäsenmaana.


Meidän pitää myös huolehtia siitä, että olemme varautuneet erilaisiin kriiseihin myös siviilikriisinhallinnan muodossa. Korona-pandemian alussa näimme karulla tavalla kuinka heikossa kunnossa siviilikriisinhallintamme lopulta oli. Paljon on opittu ja kehitetty, mutta ensi kaudella tärkeä tehtävä on tilkitä vielä olemassaolevat aukot.

Varautumisen ja turvallisuuden kannalta ensi kauden kuuma peruna tulee olemaan myös energiaomavaraisuus. Olemme olleet liikaa Venäjän tuotannosta riippuvaisia ja nyt viimeistään on varmistettava, että pärjäämme omillamme ja jos jotakin riippuvuuksia on, ne ovat EU:n suuntaan. 

Meidän on turvattava myös suomalainen ruoantuotanto ja oltava tässäkin mahdollisimman omavaraisia. Ukrainan sota ja sitä myötä yhden Euroopan suurimman vilja-aitan ehtyminen on karulla tavalla osoittanut, miten tärkeää kansallinen ruoantuotanto on. Maatalouden kehittämisen osalta on huomioitava myös uudet mahdollisuudet, kuten kannabiksen tuotanto. Halusimme tai emme, on vain ajan kysymys milloin kannabis tullaan laillistamaan koko Euroopassa.

Ruoantuotannosta päästäänkin toiseen näkökulmaan, joka on minulle äärimmäisen tärkeä, nimittäin

Luonto

Ilmastonmuutos on tosiasia ja meidän on tehtävä kaikkemme sen hillitsemiseksi, mutta kuitenkin niin, että turvaamme samalla kotimaisen energiantuotannon, ruoantuotannon ja mahdollisuutemme hyödyntää luonnonvarojamme.

Luontoa ei pidä museoida. Uskon vakaasti, että voimme elää kestävästi, ilmastonmuutos huomioiden, viljellen ja varjellen. Päätöksenteko täytyy kuitenkin pitää vahvasti kansallisissa käsissä ja ennallistamisasetuksen kaltaiset esitykset täytyy torpata. 

On myös äärimmäisen tärkeää, että niiltä osin kuin sääntelyä tulee esimerkiksi EU:sta, meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen. Esimerkiksi luontodirektiivi ja lintudirektiivi ovat pitkään olleet liian joustamattomia ja irti ajasta. Helsingissä näemme sen karulla tavalla valkoposkihanhien muodossa niiden vallatessa puistot ja rannat ihmisiltä, puhumattakaan viljelylle tapahtuvista tuhoista. Olen äärimmäisen huolissani luonnon monimuotoisuudesta, sillä valkoposkihanhi valtaa alaa myös metsähanhelta. Tähän on saatava muutos ja lintudirektiivi tulee päivittää tähän päivään.


Kolmas asia, joka minua ajaa työhön eduskunnassa on


Tasa-arvo 

Minulla on nepsy-ihmisenä vahva oikeudentunto ja kun näen jossakin epäoikeudenmukaisuutta, en voi olla hiljaa. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että nimenomaan lainsäätäjä, Suomen eduskunta, on aina ja kaikessa heikoimpien puolella

Tästä syystä olen nostanut vahvasti esiin erilaisten vähemmistöjen oikeuksia niin kotimaassa, kuin kansainvälisesti. Esimerkiksi sateenkaari-ihmisten oikeudet, Katalonian, Skotlannin ja Taiwanin kaltaisten kansojen itsenäisyys ja vaikkapa metsäsaamelaisten oikeudet Suomessa ovat sydäntäni lähellä.


Tasa-arvon näkökulmasta olennaista on tietysti myös sukupuolten tasa-arvo. Suomessa tasa-arvosta on puhuttu niin pitkään, että moni ajattelee aiheen olevan jo jopa vanhanaikainen. Kuitenkin esimerkiksi aborttilainsäädännön muutokset maailmalla osoittavat, että tasa-arvo ei aina kehity suoraviivaisesti ja asiaa on aina pidettävä esillä. Kohtaamme Suomessa myös sellaisia sukupuolen tasa- arvon ongelmia, kuin vaikka poikien lukutaidon heikkeneminen ja nuorten, etenkin miesten, syrjäytyminen, jotka vaativat ehdottomasti nopeita toimia. Lapsissa on tulevaisuutemme ja kahden lapsen isänä olen huolissani tällaisesta kehityksestä.


Tasa-arvo on myös alueellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koko Suomen mittakaavassa ja myös täällä Helsingissä kaupunginosien mittakaavassa. Meidän on luotava elämisen edellytykset, vastattava ihmisten perustarpeisiin asuttiin sitten Utsjoella, Jyväskylässä, Herttoniemessä tai Eirassa.

Olen ehdolla jatkokaudelle eduskunnassa täältä Helsingistä, äitini ja esi-isieni kotikaupungista. Minä teen tätä työtä periksi antamattomasti, täydellä sydämellä, ihmisiä kuunnellen. Toivon, että saisin jatkaa sitä myös ensi kaudella.

Jos sinua jäi askarruttamaan jokin vaaliteemoissani tai haluat tietää lisää ajatuksistani johonkin tiettyyn teemaan liittyen, älä epäröi olla yhteydessä sosiaalisen median, sähköpostin tai vaikka whatsappin kautta. Olen aktiivinen Twitterissä, Facebookissa, Instagramissa ja TikTokissa.

Mikko Kärnä
+358401438941